FOTOGRAFIJE - V poklon nedavno preminulemu slikarju z usti Silvu Mehletu smo se v ateljeju Vojka Gašperuta 6. avgusta 2017 normal 20170806 143438srečali slikarji in prijatelji na enodnevnislikarski delavnici. Silvo je bil član Društva paraplegikov 20170806 113211ljubljanske pokrajine, član Likovne sekcije ZPS in tudi pridruženi član Mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami. Na likovnem dogodku njemu v čast smo ustvarjali njegov portret. Ker so bili med nami priznani slikarji smo delavnico izpeljali malo bolj izobraževalno. V našem raziskovanju ustvarjalnosti smo se navezali na pet hierarhičnih nivojev ustvarjalnosti, in sicer: ekspresivno, produktivno, inventivno, originalno in analitično. Ekspresivna ustvarjalnost predstavlja svobodno izražanje, v katerem so spretnost, originalnost in kvaliteta končnega likovnega izdelka nepomembni. Značilni za to stopnjo ustvarjalnosti sta sproščenost in spontanost likovnega izražanja. Produktivna ustvarjalnost predstavlja višji nivo, v katerem že prihaja do obvladovanja določenih 20170806 123450spretnosti in tehnik, ki pripeljejo do konkretnih likovno-ustvarjalnih rezultatov, čeprav se ti nujno ne razlikujejo od posameznika do posameznika. Inventivna ustvarjalnost se kaže v občutljivosti in fleksibilnosti posameznika pri uporabi znanj in spretnosti. 20170806 113310Zanjo je značilno odkrivanje novih relacij med že znanimi podatki (znanji), kar pripelje do novih funkcionalnih možnosti uporabe teh znanj. Inovativna oz. originalna ustvarjalnost izhaja iz razumevanja osnovnih principov na določenem področju in vodi do njihove modifikacije, zato je zanjo potrebna visoka stopnja abstraktne konceptualizacije. Njen rezultat je npr. sprememba določene teorije. Emergentna oz. analitična ustvarjalnost kot najvišja oblika ustvarjalnosti pa se kaže v povsem novih principih in predpostavkah, tp. ne samo v spreminjanju starih, pač pa v oblikovanju popolnoma nove teorije.

Prijateljsko druženje in ustvarjalnost smo oblikoval neposredno na področje likovnega izražanja in se obenem lepo imeli. Srečanja so se udeležili: Janez Kovačič, Veljko Toman, Pavle Ščurk, Vojko Gašperut, Željko Vertelj, Itzik Adir, Benjamin Žnidaršič in Tina Pavlovič.

Misel

Kultura je tisti del vsakdanjega življenja, ki ljudem širi obzorje, plemeniti duha, izboljšuje medsebojne odnose, ter širi strpnost in omogoča sodelovanje. Naša prihodnost je vse, kar imamo, zaradi nje smo, kar smo, in delamo tisto kar delamo.
 

NASTANITEV HOSTEL

V okviru zavoda deluje YOUTH HOSTEL ARS VIVA