December se je končal in na začetku novega leta z užitkom pogledamo, kaj je zaznamovalo odhajajoče leto. Kakšne temelje smo postavili za prihajajoče leto, polno novih izzivov. Zavod Ars Viva je letos znova sprejela v svoje okrilje mednarodne prostovoljce iz projektov programa Evropske solidarnostne enote. Delovanje je razširil na področje Občine Postojna.

V svoje projekte so povabili razne organizacije, ki delajo z ranljivimi skupinami. Za lažje sodelovanje z organizacijami so mene, Dragano Kosić Petrović, sprejeli v svoje kroge kot koordinatorico projektov mednarodnih prostovoljcev. Tako mednarodne prostovoljce v sklopu Evropske solidarnostne enote, vključujemo v razne programe kot so osnovna šola in vrtec, dnevni center za otroke in mladostnike ter v projektno učenje mlajših odraslih. Njihove aktivnosti se odvijajo tako v Podcerkvi kot v Postojni ter Prestranku. Trenutno imamo dve prostovoljki iz Francije, Alienor Suet in Leo Rapicault.

V naši organizaciji so že tri meseca in poleg vsakodnevnih aktivnosti v zgoraj naštetih programih, so otroke v osnovnih šolah osveščali o nevarnostih in posledicah uporabe pirotehnike tako za ljudi kot živali. Izvedle so par mednarodnih večerov v Postojni in v Podcerkvi. In za leto 2020 imajo v načrtu še veliko zanimivih projektov, ki jih bosta izvedle skupaj z ostalimi prostovoljci. V januarju pričakujemo prihod še treh prostovoljcev iz Kosova, Francije in Cipra. Prostovoljci bodo predvsem delali na integraciji ranljivih skupin v družbo.

Vse te aktivnosti omogočajo uspešne prijave projektov in sodelovanje s slovensko nacionalno agencijo Movit. Movit izvaja naloge Nacionalne agencije v programih EU na področju mladine že od leta 1999, ko je Slovenija vstopila v program MLADI ZA EVROPO III. Nadaljeval se je s programom MLADINA (2000–2006), programom MLADI V AKCIJI (2007–2013) ter programoma ERASMUS+: Mladi v akciji (2014–2020) in Evropsko solidarnostno enoto (2018-2020). Movit organizira veliko usposabljanj in podpornih aktivnosti. Ena od teh aktivnosti je bila prireditev, ki jo je organizirala slovenska nacionalna agencija Movit. Z direktorico Uršo Telič Miler sva se v decembru udeležili te prireditve, kot predstavnici organizacije Zavod Ars Viva, ki je tako kot večina organizacij na srečanju, v preteklem letu delovala na področju mladine in prijavljala projekte v sklopu programov Erasmus+ in Evropske solidarnostne enote. V novem letu se veselimo novih navdihujočih idej in osebnih projektov, ki jih bodo naši prostovoljci izpeljali in sodelovanja z nacionalno agencijo, mednarodnimi partnerji in organizacijami v domačem ter tujem okolju.

Dragana Kosić Petrović, Youth hostel

Misel

Kultura je tisti del vsakdanjega življenja, ki ljudem širi obzorje, plemeniti duha, izboljšuje medsebojne odnose, ter širi strpnost in omogoča sodelovanje. Naša prihodnost je vse, kar imamo, zaradi nje smo, kar smo, in delamo tisto kar delamo.
 

NASTANITEV HOSTEL

V okviru zavoda deluje YOUTH HOSTEL ARS VIVA