FOTOGRAFIJE

Trbovlje, 26. maja 2012 – Na izrednem občnem zboru Zveze likovnih društev Slovenije je bilo, v Rudarskem domu v Trbovljah, zaradi neaktivnosti starega vodstva, izvoljeno novo vodstvo.

Za predsednika je bil izvoljen Branko Železnik (RELIK Trbovlje), za podpredsednico Leonida Goropevšek Kočar (Likovno društvo Mengeš), za tajnico Kaja Železnik (RELIK Trbovlje), za blagajničarko Sonja Perme (Društvo LILA Litija)

in v upravni odbor: Benjamin Žnidaršič (Likovna sekcija Zveze paraplegikov Slovenije), Milan Vlašič (Društvo ljubiteljev likovnega ustvarjanja Kočevje), Jana Strušnik (Društvo likovnikov Ljubljana), Jasna Slokan (Društvo Pristan Koper) in po funkciji predsednik in podpredsednica. Izredne seje so se udeležili predstavniki 12 likovnih društev Slovenije in so vsi konstruktivno sodelovali v razpravi, ki je temeljila na osnovnih nalogah novega vodstva.

P5265656-mPrav gotovo bo našo pozornost, po enoletnem mrtvilu Zveze likovnih društev Slovenije, vsaj za tri leta zaznamovalo novo vodstvo te organizacije. Novo vodstvo se je zavezalo, da bo v svojem programu poskušalo uveljaviti prepoznavnejšo vlogo v slovenskem likovnem prostoru. Skozi EU projekte pa vstopilo v mednarodni prostor v okviru izvajanja projektov, ki bodo zagotavljali strokovno pomoč, informiranje ter svetovanje društvom v smislu dolgoročnih rešitev. Zveza likovnih društev Slovenije je zavezana k izvedbi likovnih izobraževalnih programov, organiziranju kulturnih prireditev in medgeneracijskemu druženju njenih članic in članov. Odgovornost pa novo vodstvo prevzema tudi za izvedbo likovnega izbora za »Zlato paleto«, ki bo v bodoče temeljilo na strokovnosti ter prispevalo k socialni vključenosti, kulturni raznolikosti in likovnemu razvoju.

Vse posameznike in likovna društva v Sloveniji vabimo k sodelovanju!

SLIKA: Novi UO Zveze likovnih društev Slovenije. (od leve; Jasna Slokan, Lidija Pouše, podpredsednica Leonida Goropevšek Kočar, Jana Strušnik, Benjamin Žnidaršič, Milan Vlašič, predsednik Branko Železnik in tajnica Kaja Železnik)

Misel

Kultura je tisti del vsakdanjega življenja, ki ljudem širi obzorje, plemeniti duha, izboljšuje medsebojne odnose, ter širi strpnost in omogoča sodelovanje. Naša prihodnost je vse, kar imamo, zaradi nje smo, kar smo, in delamo tisto kar delamo.
 

NASTANITEV HOSTEL

V okviru zavoda deluje YOUTH HOSTEL ARS VIVA