Sklad Mitja Čuk se prijavlja na razpis Dežele Furlanije Julijske krajine za delo z mladimi na področju kulture. V  četrtek, 12. Julia 2012 je tudi Zavod ARS VIVA pristopil kot parter k projektu.

 

Sklad Mitja Čuk že triintrideset let nudi slovenskim otrokom s posebnimi potrebami v Furlaniji Julijski krajini pomoč z razgibano kulturno, vzgojno in pošolsko dejavnostjo.

Sopodpisniki partnerstva so še:  KONS Kulturno društvo za umetnost Trst, Viewpoint Umbria - Fat Chicken s.n.c. Perugia, ZKB - Banca di Credito Cooperativo del Carso Trst, Slovenska filantropija Ljubljana, MLADINSKI CENTER NOVA GORICA in Društvo paraplegikov Istre in Krasa.

Misel

Kultura je tisti del vsakdanjega življenja, ki ljudem širi obzorje, plemeniti duha, izboljšuje medsebojne odnose, ter širi strpnost in omogoča sodelovanje. Naša prihodnost je vse, kar imamo, zaradi nje smo, kar smo, in delamo tisto kar delamo.
 

NASTANITEV HOSTEL

V okviru zavoda deluje YOUTH HOSTEL ARS VIVA