V založbi Zavoda ARS VIVA je izšla revija Veliki osebni horoskop za leto 2014. Izkupiček od prodaje bo namenjen delovanju zavoda. Avtor člankov in horoskopa je priznani slovenski astrolog Stane Padežnik.

Revija izhaja enkrat letno in je izšla v nakladi 5000 izvodov. Na 88 straneh predstavljamo kup zanimivih prispevkov in letni osebni horoskop za vsa astrološka znamenja. Revijo lahko po ceni 5,90 EUR kupite pri vseh prodajalcih revijalnega tiska v Sloveniji. Lahko pa jo naročite tudi po spletu na naslovu http://www.horoskop.name

horoskop

horoskop2