20131211 135706

FOTOGRAFIJE

V spodnjih prostorih trgovine Rayhner, na Mali ulici 5 v Ljubljan, na oddelku za okvirjanje slik, je slikarjem z usti na ogled postavil razstavo sliik Silvo Dolinsek. Rastava naj bi bila predvideno na odprta mesec dni, od 2.12. 2013 do 2.1.2014. Avtorji del: Benjamin Znidarsic, Vojko Gasperut, Roman Gruntar, Zeljko Vertelj, Angela Medved, Dragica Susanj, Martina Pavlovič, Neja Zrimsek Žiger in Silvo Mehle.

Misel

Kultura je tisti del vsakdanjega življenja, ki ljudem širi obzorje, plemeniti duha, izboljšuje medsebojne odnose, ter širi strpnost in omogoča sodelovanje. Naša prihodnost je vse, kar imamo, zaradi nje smo, kar smo, in delamo tisto kar delamo.
 

{source}
<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = 'https://connect.facebook.net/sl_SI/sdk.js#xfbml=1&version=v2.12';
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>

<div class="fb-page" data-href="https://www.facebook.com/zavodarsviva/" data-width="200" data-small-header="false" data-adapt-container-width="false" data-hide-cover="false" data-show-facepile="false"><blockquote cite="https://www.facebook.com/zavodarsviva/" class="fb-xfbml-parse-ignore"><a href="https://www.facebook.com/zavodarsviva/">ZAVOD ARS VIVA</a></blockquote></div>
{/source}

NASTANITEV HOSTEL

V okviru zavoda deluje YOUTH HOSTEL ARS VIVA