FOTOGRAFIJE

V galeriji Arburetuma v Volčjem potoku je Zveza likovnih društev Slovenije, 15. Marca 2014, odprla razstavo likovnih del, ki so nastala v 20140315 141409okviru 3. vseslovenskega tabora slikarjev. Na razstavi se predstavlja 31 slikarjev, ki se radidružijo, slikajo in pogovarjajo o slikarstvu. Predsednik Branko Železnik in tajnica Kaja Železnik sta vsakemu od sodelujočih 20140315 121444podelila priznanje.

Na razstavi sodelujejo štirje avtorji Ars Vive: Benjamin Žnidaršič, Dragica Čadež, Damjan Rogelj in Albina Kragelj.

Razstavljalci: Albina Kragelj, Aleš Koman, Alojz Burja, Alojzija Murn, Anka Marzidovšek, Avgust Starovašnik, Benjamin Žnidaršič, Bogdana Winterleitner- Dragomer, Branko Železnik, Damjan Rogelj, Darja Jereb, Dragica Čadež, Evgen Kragelj, Irena Kočevar, Irena Pevnik, Ivan Žibert, Jana Strušnik, Jožica Šubic, Julija Juhart, Leonida Goropevšek, Leopold Kočevar, Majda Jakopič, Marija Štern, Marja M. Cuk, Marjeta Železnik, Martin Škoberne, Milan Šubic, Milica Tomšič, Mira Kelemen, Miro Matič, Nena Rion, Rajko Bogataj, Roman Padežnik, Ronka Kozjek, Tatjana Milosavljevič, Vida Soklič, Vinko Bogataj, Violeta Doles, Vojko Kumer in Zvonka Golorej.

Misel

Kultura je tisti del vsakdanjega življenja, ki ljudem širi obzorje, plemeniti duha, izboljšuje medsebojne odnose, ter širi strpnost in omogoča sodelovanje. Naša prihodnost je vse, kar imamo, zaradi nje smo, kar smo, in delamo tisto kar delamo.
 

{source}
<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = 'https://connect.facebook.net/sl_SI/sdk.js#xfbml=1&version=v2.12';
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>

<div class="fb-page" data-href="https://www.facebook.com/zavodarsviva/" data-width="200" data-small-header="false" data-adapt-container-width="false" data-hide-cover="false" data-show-facepile="false"><blockquote cite="https://www.facebook.com/zavodarsviva/" class="fb-xfbml-parse-ignore"><a href="https://www.facebook.com/zavodarsviva/">ZAVOD ARS VIVA</a></blockquote></div>
{/source}

NASTANITEV HOSTEL

V okviru zavoda deluje YOUTH HOSTEL ARS VIVA