FOTOGRAFIJE

Na Fakulteti za upravo smo na povabilo koordinatorke za študij invalidov Margit Horvath sodelovali tudi člani zavoda ARS VIVA. Tema okrogle mize Socialno podjetništvo kot nova oblika zaposlovanja - 14. maja 2014 so organizirali razpravo v sodelovanju z Društvom študentov invalidov Slovenije. MG 2633

Na njej so bili gosti:

- doc. dr. Nina Tomaževič, Fakulteta za upravo,
- mag. Ana Vodičar, MDDSZ,
- Dolores Kores, socialno podjetje PREMIKI, Zavod za svetovanje, promocijo in razvoj dostopnega turizma,
- Peter Svetina, socialno podjetje KARSO, zaposlitveni center, d. o. o.,
- Nika Galič Poženel, socialno podjetje BRINJEVKA d. o. o.,
- Emir Okanović, SONČEK, Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije, so. p.,

Razprava je tekla o pogojih za zaposlovanje težje zaposljivih kategorij prebivalstva in možnostih financiranja kot podpornem okolju za razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji. Na začetku je zbrane nagovoril tudi dekan Fakultete za upravo, doc. dr. Janez Stare, ki je dejal, da je tema fakulteti pomembna, saj naš trud ne izkazujemo le s tem, ko želimo študentom s posebenimi potrebami omogočiti kar najboljše pogoje za študij, ampak nas zanima tudi to, kaj bo z njimi po študiju. To je priložnost, da izvejo več o tej obliki zaposlitve ali poslovnega ustvarjanja, gre pa vsekakor za temo, ki je pomembna prav za vse študente, tako da je prav, da jo predstavimo tudi širši javnosti.

Misel

Kultura je tisti del vsakdanjega življenja, ki ljudem širi obzorje, plemeniti duha, izboljšuje medsebojne odnose, ter širi strpnost in omogoča sodelovanje. Naša prihodnost je vse, kar imamo, zaradi nje smo, kar smo, in delamo tisto kar delamo.
 

{source}
<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = 'https://connect.facebook.net/sl_SI/sdk.js#xfbml=1&version=v2.12';
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>

<div class="fb-page" data-href="https://www.facebook.com/zavodarsviva/" data-width="200" data-small-header="false" data-adapt-container-width="false" data-hide-cover="false" data-show-facepile="false"><blockquote cite="https://www.facebook.com/zavodarsviva/" class="fb-xfbml-parse-ignore"><a href="https://www.facebook.com/zavodarsviva/">ZAVOD ARS VIVA</a></blockquote></div>
{/source}

NASTANITEV HOSTEL

V okviru zavoda deluje YOUTH HOSTEL ARS VIVA