FOTOGRAFIJE

Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske je v avli Mercator centra v Celju 9. oktobra 2014 pripravilo že četrti tradicionalni kulturni celje2014dogodek. Sodelovali so slikarji Zavoda ARS VIVA, Likovne sekcije pri Zvezi paraplegikov Slovenije, s svojimi izdelki predstavnice Aktiva žena DP ljubljanske pokrajine in društva gostiteljev, glasbeniki Glasbene šole Celje, učenci IV. OŠ Celje in Društvo invalidov Celje. Pripravili pa so tudi razstavo novejših del naših in drugih slikarjev.
Bogat, pester in prisrčen kulturni program mladih glasbenikov, plesalcev in recitatorjev sta povezovali prav tako mladi voditeljici Naja Rožič in Zala Perlič. Med nastopi sta slikovito predstavili vse pokrajine naše lepe domovine, vmes pa so se prepletale recitacije pesmi Gordane Kitak, članice društva. Prisotni so bili tudi mentorji mladih umetnikov in ravnateljica IV. OŠ Celje Nevenka Matelič-Nunčič.
Dobrodošlico je vsem zaželel predsednik društva Janez Hudej in pripomnil, da ta lep dogodek predstavlja tisto pravo medgeneracijsko srečanje o katerem tako radi pišemo in govorimo.
No, v nadaljevanju res nismo veliko govorili ampak na likovni delavnici predvsem ustvarjali. Kako nastajajo dela slikarjev na invalidskih vozičkih so številnim mimoidočim predstavili: Vojko Gašperut, Benjamin Žnidaršič, Silvo Mehle Željko Vertelj, Tina Pavlovič in Angela Medved, ki so člani Mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami ter slikarke in slikarji Jožica Ameršek, Ljudmila Turk, Franc Ekart, Miran Jernejšek, Branko Rupnik in vodja kulturnih dejavnost pri Zvezi Metod Zakotnik.  Seveda so največ pozornosti in občudovanja zbujali slikarke in slikarji, ki svoja dela ustvarjajo z usti ali nogami.
Po zaključku resnično lepega in bogatega kulturnega dogodka so nas gostitelji povabili še v njihove (zdaj po požaru že obnovljene) društvene prostore in pogostili. Organizacijske niti so bile v rokah Petra Planinška, ki si zaradi izredno težke gibalne oviranosti zasluži vse priznanje. V zahvalo mu je rezbar Franc Ekart  poklonil svoje rezbarsko delo.

Misel

Kultura je tisti del vsakdanjega življenja, ki ljudem širi obzorje, plemeniti duha, izboljšuje medsebojne odnose, ter širi strpnost in omogoča sodelovanje. Naša prihodnost je vse, kar imamo, zaradi nje smo, kar smo, in delamo tisto kar delamo.
 

{source}
<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = 'https://connect.facebook.net/sl_SI/sdk.js#xfbml=1&version=v2.12';
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>

<div class="fb-page" data-href="https://www.facebook.com/zavodarsviva/" data-width="200" data-small-header="false" data-adapt-container-width="false" data-hide-cover="false" data-show-facepile="false"><blockquote cite="https://www.facebook.com/zavodarsviva/" class="fb-xfbml-parse-ignore"><a href="https://www.facebook.com/zavodarsviva/">ZAVOD ARS VIVA</a></blockquote></div>
{/source}

NASTANITEV HOSTEL

V okviru zavoda deluje YOUTH HOSTEL ARS VIVA