FOTOGRAFIJE

20150509 1226053. Ex tempore podobe Postojne 2014 je 9. maja 2015 pripravil Zavod ARS VIVA, v sodelovanju z Občino Postojna, OŠ Anton Globočnik Postojna, Zvezo likovnih društev Slovenije in ŠKD Notranjc. Od jutra je v 20150509 192807Postojni ustvarjalo preko dvajset umetnikov, do večera pa so oddali 18 slikarskih del. Ex tempore je zajemal tri teme: PODOBE POSTOJNE, KOLESARSTVO IN KRAS. Ustvarjali so v tehnikah: akril, olje, pastel, akvarel in mešana tehnika. Dela je ocenila Strokovna žirija v sestavi: umetnostna zgodovinarka Polona Škodič, magistra umetnosti Karmen Bajec in diplomirana slikarka Beti Bricelj, in izmed oddanih del izbrala po eno najboljše delo vsake teme. Na Extemporu je ustvarjalo 15 otrok na iste teme kot odrasli. Vse so razstavljene v Kulturnem doma Postojna.

V imenu organizatorja se je Benjamin Žnidaršič zahvalil vsem sodelujočim in vsem, ki so pomagali pri organizaciji. Podžupan Občine Postojna Andrej Berginc je poudaril pomen športa in kulture, ki z roko v roki lahko premagata vse ovire.

20150509 195324Darko Bizjak predsednik Športno kulturnega društva Notranjc pa se je zahvalil slikarjem za podporo, saj so s svojim prihodom počastili tudi DOS EXTREME 2015.20150509 195736

Dobitniki prvih nagrad in priznanj:

Podobe Postojne: komisija je za najboljše delo ocenila sliko Vinka Bogataja.

Kolesarstvo: komisija je za najboljše delo ocenila sliko Danila Jereba.

Kras: komisija je za najboljše delo ocenila sliko Boštjana Močnika.

20150509 195357Priznanje so dobili: Rasso Causevig, Matej Pečenik, Jana Strušnik, Benjamin Žnidaršič, Željko Vertelj, Dragica Sušanj, Dragica Čadež, Metod Zakotniik, Boris Šter, Milan Rožmarin, Bogdana Winterleitner, Janez Ovsec, Erna Kopše, Jože Valenčič, Binca Lomšek

Nagrajena so bila tudi dela otrok do 15. Leta: Zala Eržen OŠ Gorenja Vas, Matej Peternelj OŠ Gorenja Vas in Vita Martinec OŠ Antona Globočnika Postojna.

Za pomoč pri organizaciji se posebej zahvaljujemo OŠ Anton Globočnik Postojna, Mladinskemu centru Postojna, ŠKD Notranjc in Občini Postojna.