LAS 4Na 4. delavnico v okviru priprave Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Notranjska, ki je bila v sredo, 11.11., ob 17. uri, v prostorih Zavoda ARS VIVA so bila zopet povabljena vsa društva in člani LAS-a, da se srečajo in sodelujejo s skupnimi projekti. Na začetku je bila s strani RRA podana informacija o načinu prihodnjega financiranja LAS in o projektih, ki so bili predlagani na prejšnji delavnici. Pozvani smo bili, da dopolnimo predloge z projekti, ki še niso bili predlagani. Posebej naj bi bil poudarek na projektih, ki so namenjeni ranljivim skupinam.

Po skupinah so pripravljali nabor projektnih idej, ki so lahko že podlaga bodočim skupinim projektom. Razdeljeni smo bili v 5 skupin: eko, socialna, podjetniška, zadružna in kmetijska skupina. Kasneje sta mentorici po presoji združevale te projektne ideje, in sicer po štirih tematskih področjih ter po oblikovanih ciljih in ukrepih. Na tej podlagi bomo v naslednjih dveh delavnicah pripravili partnerske projekte.  Seveda pa je vse skupaj odprto še za nove ideje, ki so vedno dobrodošle.

Za pripravo projektov pa se moramo držati posameznih tematskih prioritet, ki jih moramo upoštevati.

Misel

Kultura je tisti del vsakdanjega življenja, ki ljudem širi obzorje, plemeniti duha, izboljšuje medsebojne odnose, ter širi strpnost in omogoča sodelovanje. Naša prihodnost je vse, kar imamo, zaradi nje smo, kar smo, in delamo tisto kar delamo.
 

NASTANITEV HOSTEL

V okviru zavoda deluje YOUTH HOSTEL ARS VIVA