20151207 145800FOTOGRAFIJE

Ljubljana, 6. decembra — V ponedeljek, 7. decembra, je v Ljubljani potekala delavnica o dostopnosti avdiovizualnih medijev. Zbrali so se snovalci politik in regulatorji, predstavniki industrije, medijev in uporabnikov ter strokovnjaki za tehnologijo in standardizacijo iz Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU). Razpravljali so o tem, kako zagotoviti dostopnost televizijskih in video programskih vsebin za invalide in starejše državljane, ki se soočajo z okvarami vida in sluha, motnjami branja, gibalnimi in kognitivnimi ovirami ter težavami v duševnem zdravju.

20151207 092027 Delavnico je organiziral Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije (SEK) v sodelovanju z Mednarodno zvezo za telekomunikacije (ITU), ki je specializirana agencija Združenih narodov za informacijske in komunikacijske tehnologije, in Nacionalnim svetom invalidskih organizacij Slovenije.

SEK je na osnovi obsežne analize nedavno sprejel mnenje, v katerem predlaga vrsto ukrepov za enakopravno dostopnost do programskih vsebin v Sloveniji. Za njihovo uresničevanje je naredil še korak dlje. Na delavnici je predstavil rešitve in standarde za zagotavljanje dostopnosti avdiovizualnih medijev. Udeleženci se bodo pogovarjali tudi o povezovanju deležnikov za izboljšanje vključenosti invalidov in oseb s specifičnimi potrebami v družbo.

Na osnovi predstavitev, razprave na okrogli mizi je bilo pripravljeno poročilo. Vsebuje priporočila in usmeritve za nadaljnje korake za vse deležnike za zagotovitev dostopnosti avdiovizualnih medijev za osebe z različnimi vrstami ovir. Osnutek poročila je bil poslan vsem deležnikom in odprt za komentiranje za obdobje enega meseca. Poročilo bo sprejel Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije.

 

 Mnenje-SEK15-o-enakopravni-dostopnosti-končno.pdf

Mnenje-SEK15-o-enakopravni-dostopnosti-priloga.pdf

VIDEO

 

Misel

Kultura je tisti del vsakdanjega življenja, ki ljudem širi obzorje, plemeniti duha, izboljšuje medsebojne odnose, ter širi strpnost in omogoča sodelovanje. Naša prihodnost je vse, kar imamo, zaradi nje smo, kar smo, in delamo tisto kar delamo.
 

NASTANITEV HOSTEL

V okviru zavoda deluje YOUTH HOSTEL ARS VIVA