Drugi teden brezplačnih arhitekturnih in krajinskoarhitekturnih svetovalnic

Po uspešnem prvem Tednu brezplačnih svetovalnic v jeseni 2015 so mladi arhitekti in krajinski arhitekti iz skupine Arhitekturni nasvet 3. marca 2016 v arh trebnjePodcerkvi, v večnamenski dvorani Zavoda ARS VIVA nudili osnovne usmeritve za razvoj kakovostne bivalne kulture. Delavnica je bila uspešna, saj je bila polno zasedena.

Mladi strokovnjaki na področju urejanja prostora zagovarjajo osebni pristop, izmenjavo informacij, dostopnost stroke in povezovanje na različnih nivojih za iskanje in oblikovanje kakovostnejšega skupnega prostora. Tekom celega tedna so bili mladi (krajinski) arhitekti na voljo za reševanje obstoječih prostorskih zagat in iskanje optimalnih izvedbenih ter finančnih rešitev. Obiskovalci so iz prve roke lahko izvedeli vse o smiselnosti načrtovanih posegov ter morebitnih nadaljnjih postopkih in sodelovanju s posameznimi strokovnjaki. S tem se bodo lahko razumno spopadli z vsemi izzivi, ki jih prinaša urejanje prostora, in si ob upoštevanju nasvetov olajšali pot do kakovostnih prostorskih rešitev.


Z izvajanjem tovrstnih svetovanj želijo poudariti smotrnost razumno oblikovanega prostora, ki odgovarja posameznikovim bivalnim navadam, in nuditi osnovne usmeritve pri vprašanjih v zvezi z gradnjo, prenovo, sanacijo, adaptacijo ter urejanjem okolice. Pridružite se jim na svetovalnici v Podcerkvi nasednjič.