20160323 105104FOTOGRAFIJE

KOČEVSKI UTRIP

Izobraževanje na področju likovne umetnosti tudi slikarjem z usti ni tuje. Velikokrat se skozi leto srečamo in si izmenjamo izkušnje, ki jih radi 20160323 104804podelimo z drugimi. Na povabilo direktorice Doma starejših občanov Kočevje Lidije Žagar, smo se 23.3.2016 na likovni delavnici srečali trije člani mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami (VDMFK): Željko Vertelj, Vojko Gašperut in Benjamin Žnidaršič. Direktorica je na slikarsko delavnico povabila tudi učence osnovne šole in stanovalce doma. Pri izvedbi je sodelovalo tudi nekaj prostovoljcev. Skupaj smo doživeli pravi ustvarjalni praznik. Otroci so skupaj z delovnimi terapevtkami, prostovoljci in starejšimi ustvarjali polivanke in špricanke. Slikarji z usti pa so demonstrirali slikanje z ust6i, kar so poizkusili tudi učenci.

Naš namen je bil učiti otroke, da sodelujejo kot ekipa, uporabljajo veščine kritičnega mišljenja in reševanja problemov, razvijajo in cenijo dejstvo, da likovna 20160323 104654umetnost zajema vse ljudi, ne glede na njihovo starost, barvo kože, veroizpoved in ekonomsko ozadje. Otroci si gradijo samozavest in samozaupanje ter istočasno uživajo v izkušnji učenja. Tudi izkušnja srečanja s starejšimi in invalidi promovira edinstvenost vsakega posameznika. Otrokovo udejstvovanje vodi k dobrim delovnim navadam, saj risanje in slikanje vključujeta koncentracijo in oblikovanje samodiscipline, vključuje kreativna odkrivanja in samoizražanje. Vse to, kar velja za otroško dušo, velja tudi za druge. Likovne umetnost nas uči, da smo strpnejši in bolj odprti, omogoča, da se izražamo kreativno, dviga samozavest in potrditev v umetnosti, reflektira pa se tudi na druga področja, saj se udeleženci takšnih delavnic naučijo, kako usmeriti reševanje problemov na inovativne načine; rastejo – intelektualno in emocionalno; omogoči, da prostor in čas bolj uživajo, ga cenijo in zanje postane bolj pomemben.

Hvala Domu starejših občanov Kočevje za organizacijo!

(bž)