FOTOGRAFIJE

20160404 120744Slikarji paraplegiki in tetraplegiki, združeni v Sekcijo slikarjev pri Zvezi paraplegikov, so se, 4.4.2016 na likovni delavnici v Novem mestu izpopolnjevali v 20160404 122229prostorih Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Pod mentorstvom Rassa Causeviga je tehniko slikanja z oljem dopolnjevalo okrog 15 slikarjev iz šestih pokrajinskih društev.
Delavnica je bila namenjena tudi promociji športa in dejavnosti invalidov. Na delavnici se je družilo tudi veliko domačih članov, ki jih je še posebej pritegnilo, za njih nekoliko nenavadno slikanje z usti, ki ga uporabljajo naši najtežje gibalno ovirane tetrapleginje in tetraplegiki. Nekateri so ta način slikanja tudi praktično preizkusili.
Organizator in gostitelj tretje likovne delavnice – DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja, se je potrudili, da so se naše slikarke in slikarji v njihovem okolju dobro počutili. Likovni delavnici na Dolenjskem so veliko pozornost posvetili tudi odmevni dolenjski mediji – Radio Slovenija, Radio Krka, Dolenjski list in Vaš kanal.Likovne delavnice so se udeležili tudi člani zavoda Ars Viva, vsi slikarji z usti in člani VDMFK: Benjamin Žnidaršič, Željko Vertelj, Dragica Sušanj in Vojko Gašperut.