20160409 115459FOTOGRAFIJE

Tehnologija 3D-tiskanja je v razcvetu. Zaradi posebnosti delovanja bo vplivala na spremembo poslovanja in razmišljanja 20160409 113457družbe. Predavanje akademika prof. Igorja Grabca Sinergija znanosti, tehnologije in umetnosti ter Janeza Navodnika o Materialih za 3D tisk v Podcerkvi, lahko označimo za zgodovinskega. Dr. Tadeja Muck, profesorica in predstojnica na Katedri za informacijsko in grafično tehnologijo je v Podcerkvi v Loški dolini na tretjem srečanju združila strokovnjake in zanesenjake s področja 3D-tiska. Udeleženci  smo se zdržili pod imenom CAR- Center za aplikativni razvoj.

Prof. dr.Igor Grabec je doktoriral leta 1970 na ljubljanski univerzi. Je redni član SAZU, Inženirske akademije Slovenije (IAS), CIRP in častni član World Inovation Foundation in je lastnik patenta iz leta 1969 za Tridimenzionalni rekorder (3d printer). Janez Navodnik je recenzor tehničnih šolskih knjig, koordinator GIZ Grozd plasttehnika in Tehnološke platforme Napredni materiali in tehnologije (TP NaMaT) ter direktor Tehnološkega centra Poli-Eko.

20160409 132740Na začetku srečanja je vse pozdravil župan Loške doline Janez Komidar, zatem je Tadeja povzela namen srečanja in dala besedo prof. Grabcu. Profesor se je v svojem predavanju najprej dotaknil sinergije, ki prihaja kot družbena odgovornost in nastaja na podlagi usklajevanja, povezovanja in sodelovanja. Posebej je pomembna na področju znanosti, v tehniki, biologiji, naravoslovju, medicini, ekonomiji, sociologiji, informatiki in tudi v umetnosti. Vse to nas pripelje do osnovne živčne mreže, ki izkazuje, osnovne lastnosti inteligence, kar je podlaga 3D tiska.

Gospod Navodnik nas je seznanil z osuplim razvojem novih materialov, postopkov in izdelkov, na področju 3D tiska.Kako najti podporo za realizacijo lastnih idej in projektov v lokalnem in kdaj z idejo vstopit v globalno okolje. Primere tako realiziranih idej je pokazal na konkretnih projektih, ki so zaradi ekološke razgradnje navdušili prisotne. 3D-industrijska revolucija ima še en ključen dejavnik – ponovni razmislek o novih načinih poslovanja in neposredni učinek na gospodarstvo.

 

Nekaj iz medijev o 3D tisku:

S 3D-tiskanjem je mogoče iz digitalnega modela natisniti trirazsežnostne trdne objekte. Ti so narejeni iz različnih materialov (vse od gume, plastike, papirja, lesa, kovine in ekološko razgradljivih materialov) in različnih oblik (od hiše, pohištva, rezervnih delov, avtomobila, nakita, hrane do protez, kosti).

Še posebej revolucionarna se zdi uporaba 3D-tiskalnikov v medicinske namene. Raziskovalci v Južni Karolini trenutno razvijajo tiskanje replike živega tkiva, poroča Voice of America. Kompleksna hranilna raztopina iz biološkega črnila (bio-ink) bo narejena iz glukoze, proteinov in živih celic živali donatoric, ki bodo hkrati tudi prejemnice novega natisnjenega tkiva. Raziskovalci opozarjajo, da je tehnika še v razvojni stopnji, vendar pa upajo, da bodo čez nekaj let lahko natisnili replike živega tkiva ali človeških organov, ki odpovedujejo.