OD ARHETIPA DO TERAPIJE: Pravljice

Od petka do nedelje, 8. do 10. julija 2016 je potekala v Podcerkvi Literarna šola 2016 je namenjena odraslim udeležencem (od 18. leta naprej): pesnikom in pisateljem, pedagogom, mentorjem, literarnim ustvarjalcem, učiteljem, 20160709 143946vzgojiteljem, profesorjem, vodjem literarnih skupin, pravljičarjem, knjižničarjem …

Pod mentorskim vodstvom: Igorja Cvetka in Jelene Sitar, Bine Štampe Žmavc, Neli Kodrič Filipić in Barbara Korun so se udeleženci naučili novih literarnih in praktičnih znanj. Pravljice so prava bogata in neizčrpna zakladnica ljudske iznajdljivosti in duhovitosti. Po nastanku in izvoru so ena najstarejših oblik besedne umetnosti«. Večina otrok je skozi spoznavanje in branje pravljic dobila občutek varnosti, premagala strah, poglobila čustva. Otroci so veliko bolj empatični zrasli v svet odraslih. Odrasli jih nosimo s seboj v življenju in beremo še vedno, da potrdimo našo človeško ter družbeno odgovornost. Pravljice beremo sebi in drugim, jih pišemo, z njimi soustvarjamo strpen svet, predvsem pa z njimi doživljamo pomiritev ter osebno izkušnjo univerzalnega človeka. Nevropsihiater in jungovski psihoanalitik dr. Magdič pravi, da so pravljice najboljša psihoterapija, so najboljša in »zagotovo najkrajša pot k individuaciji človeka in približevanju arhetipov v vsakdanjem življenju posameznika«. Zato je branje klasičnih pravljic in pisanje sodobnih pravljičnih zgodb pomembna ustvarjalna naloga na poti vsakega literata ter pedagoga, vzgojitelja, ki dela z mladimi, z ranljivi skupinami, predvsem pa dela na sebi.

 

Na letošnji literarni šoli je bil poudarek na branju in spoznavanju klasičnih in sodobnih pravljic, ki so jih udeleženci pripovedovali in podajali na zdravilen način. Potekale so delavnice kreativnega pisanja z mentorji in literati o arhetipih v literaturi (s poudarkom na pravljicah), sledila so branja kvalitetne slovenske literature, pogovori z uveljavljenimi pesniki in pisatelji ter terapevti, prepletali so literaturo z gledališčem, spoznavali lutkovne tehnike …