20160923 202212FOTOGRAFIJE

V Jožefovi galeriji Doma Marije in Marte v Logatcu smo 23. septembra 2016, ob 19. Uri odprli razstavo 20160923 195232slikarjev, ki rišejo z usti ali nogami: Itzhaka Adirja, Vojka Gašperuta, Silva Mehleta, Željka Vertlja, Benjamina Žnidaršiča in Stjepana Perkovića. Razstava bo odprta do 30. novembra 2016. Avtorje in njihova dela je predstavila likovna kritičarka Anamarija Stibilj Šajn.V kulturnem programu je sodelovala kitaristka Katja Razložnik. Prireditev je vodila vodja Doma Marije in Marte, Leonida Zupančič. Razstava je bila organizirana na pobudo Janeza Ovsca.

20160923 191921O slikarjih in razstavi je likovna kritičarka Anamarija Stibilj Šajn povedala: »Slikarji, ki ustvarjajo z usti ali nogami, so se z neutrudnim de­lom, ki od posameznika zahteva tudi obilico fizičnega napo­ra, posvetili osebnemu odkrivanju likovnega sveta ter študij­skemu raziskovanju in poglabljanju. Pri tem so jim pomagali najrazličnejši mentorji, 20160923 195155akademski slikarji in pedagogi, ki so jim dajali potrebnih znanj ter jih usmerjali pri izgrajevanju likovne govorice. Tako so postali ustvarjalci del, ki so metjej­sko dobra, izrazna in sporočilna, del, s katerimi je vsak po­sameznik opozoril nase in celo uspel najti potrditev za svoje delovanje v mednarodnem prostoru – postati član ugledne svetovne organizacije VDMFK1. Ta je nastala leta 1947 in ima sedež v Liechensteinu, povezuje pa slikarje, ki slikajo z usti ali nogami. Vključenost v organizacijo, bodisi kot štipen­dist, pridruženi ali polnopravni član, je za avtorja blesteča potrditev, hkrati pa pomemben način povezovanja, ki odpira širša predstavitvena obzorja. Umetniki so dejavni tudi v do­mačem prostoru, samostojno, predvsem pa v okviru Zveze paraplegikov Slovenije. S svojimi deli dopolnjujejo aktualno likovno produkcijo in sooblikujejo podobo tradicionalnega slikarstva. Kar pa je najpomembneje – sledijo novemu klicu življenja.«

VABILO >>>

Plakat VDMFK 3m

Misel

Kultura je tisti del vsakdanjega življenja, ki ljudem širi obzorje, plemeniti duha, izboljšuje medsebojne odnose, ter širi strpnost in omogoča sodelovanje. Naša prihodnost je vse, kar imamo, zaradi nje smo, kar smo, in delamo tisto kar delamo.
 

{source}
<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = 'https://connect.facebook.net/sl_SI/sdk.js#xfbml=1&version=v2.12';
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>

<div class="fb-page" data-href="https://www.facebook.com/zavodarsviva/" data-width="200" data-small-header="false" data-adapt-container-width="false" data-hide-cover="false" data-show-facepile="false"><blockquote cite="https://www.facebook.com/zavodarsviva/" class="fb-xfbml-parse-ignore"><a href="https://www.facebook.com/zavodarsviva/">ZAVOD ARS VIVA</a></blockquote></div>
{/source}

NASTANITEV HOSTEL

V okviru zavoda deluje YOUTH HOSTEL ARS VIVA