FOTOGRAFIJE

V četrtek, 20. aprila 2017, ob 18. uri, je bilo v stari galeriji Delavskega soncniceZP1doma Trbovlje (vhod s spodnje, sprednje strani) odprtje tematske razstave Klasično slikarstvo.

Strokovno mnenje o razstavi je podal mag. Zoran Poznič, predsednik žirije, Branko Železnik, predsednik ZLDS, je podelil priznanja, zahvale in certifikate. V kulturnem programu so sodelovali učenci Glasbene šole Trbovlje. Na razstavo sta se uvrstili tudi člana Zavoda ARS VIVA Geder Ivan in Benjamin Žnidaršič ter Anka Vesel iz Zveze paraplegikov Slovenije.

mag. Zoran Poznič o razstavi: "Realizem kot ena najbolj zahtevnih smeri v slikarstvu, torej tisto, kar vidiš skušaš čimbolj uspešno prenesti iz 3d prostora na 2d ploskev, zahteva od avtorja ne samo obrtne spretnosti, ampak tudi poznavanje prostorskih ključev, razumevanje likovnih prvin in kombiniranje le teh. Na pričujoči razstavi je na ogled izbor del, ki pomenijo presek ljubiteljskega ustvarjanjia na slovenskem na tem področju. Izbor bi bil lahko veliko širši, vendar se je strokovna komisija odločila, da na ogled postavi reprezentativna dela, ki povdarjajo vse smeri in načine pristopa k zadani temi v realističnem slikarstvu. Nagrajena dela s svojo kvaliteto popolnoma korespondirajo in se približujejo akademski seferi."

VABILO >>>

Misel

Kultura je tisti del vsakdanjega življenja, ki ljudem širi obzorje, plemeniti duha, izboljšuje medsebojne odnose, ter širi strpnost in omogoča sodelovanje. Naša prihodnost je vse, kar imamo, zaradi nje smo, kar smo, in delamo tisto kar delamo.
 

NASTANITEV HOSTEL

V okviru zavoda deluje YOUTH HOSTEL ARS VIVA