Inovativnost v slovenskem turizmu - od plezalnih počitnic do kulinaričnega vlakca. Turistična nagrada snovalec štirim inovativnim idejam


Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Nagrado snovalec za inovativne turistične ideje in projekte so si letos prislužili štirje finalisti: aktivni turizem za gibalno ovirane20170408 120818 osebe, kulinarično popotovanje z muzejskim vlakom, plezalne počitnice na Kraškem robu in zgodba o zmaju in pehtranu.

Med omenjene štiri projekte bo Slovenska turistična organizacija (STO) enakovredno razdelila 15.000 evrov nepovratnih sredstev.

Kot v obrazložitvi zmagovalcev poudarjajo na STO-ju, dostopni turizem predstavlja neizkoriščen potencial turizma z dodano vrednostjo. To ozavešča in hkrati želi premostiti projekt aktivnega turizma za gibalno ovirane osebe. Nadgradnja zdajšnje ponudbe edinega v celoti gibalno oviranim osebam prilagojenega mladinskega hotela v Sloveniji Ars Viva je pozitivna ideja, ki pogosto prevečkrat zapostavljeni skupini turistov omogoča aktivno preživljanje prostega časa, poudarjajo na STO-ju.

Drugi nagrajeni projekt se osredotoča na enogastronomijo kot segment turizma, ki je v močnem porastu. Če temu dodamo še pristne krajevne sestavine in jih začinimo z mladostno zagnanostjo pod budnim strokovnim mentorstvom, dobimo odlično idejo: kulinarično popotovanje z muzejskim vlakom.

Prijavitelji želijo uporabnikom muzejskega vlaka, ki vozi po Bohinjski progi, pripraviti kulinarično doživetje s poudarkom na lokalnosti, hkrati pa ideja za dijake - partnerje v projektu - pomeni odlično izkušnjo nadgradnje teoretičnih znanj in konceptov s preizkusom v praksi. Vlak krene na pot 13. maja, študentje pa bodo na vlaku stregli jedi, kot sta maslovnik in šebreljski želodec ter tradicionalne pijače, kot so liker iz tepk, jabolčnik, vino …

Kraški rob - raj za plezalce
Kraški rob, ki je tema tretje ideje, predstavlja sanjsko točko za plezalce. Plezalne počitnice na Kraškem robu, ki merijo na prav poseben tip turistov, predstavljajo odličen primer butičnega turističnega produkta z visoko dodano vrednostjo, ki je popolnoma v skladu z usmeritvijo Slovenije v trajnostni, okolju prijazen turizem.

Zadnji nagrajeni projekt pa posega v precej nasičeno kategorijo spominkov. Zgodba o zmaju in pehtranu ima že v imenu to, kar turiste izredno privlači: zgodbo. Razvoj kulinaričnih spominkov Dragon Fire bo temeljil na izrazito naši sestavini, pehtranu, ki ga bodo kreativno združili v zgodbo z zmajem, najbolj prepoznavnim ljubljanskim simbolom, pojasnjujejo na STO-ju.

Inovacije kot dodana vrednost turizmu
Desetčlanska strokovna komisija je finaliste Snovalca 2017 izbrala na podlagi 45 prijavljenih projektov in idej. "Na STO-ju spodbujamo razvoj in promocijo inovativnih turističnih produktov. Inovacije v turizmu namreč predstavljajo dodano vrednost turističnim produktom, s katerimi želimo nagovarjati tudi obiskovalce višjega dohodkovnega razreda. Spodbujamo tiste inovativne projekte, ki vključujejo tudi zeleno usmeritev in potrjujejo zavezo trajnostnemu razvoju turizma," je poudarila direktorica STO-ja Maja Pak.

Uspešno izvedene inovacije krepijo prepoznavnost Slovenije, ki želi z novo strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 postati zelena butična globalna destinacija za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja, notranji mir in osebno rast. "Želja po drugačnih, novih, inovativnih doživetjih je eno od gonil sodobnega raziskovanja turistov, zato nas izjemno veseli veliko število prijav letos, s strani turističnega gospodarstva, in izbor kar štirih finalistov," je še poudarila Pakova.

Nepovratna sredstva, ki spremljajo naziv snovalec, so namenjena uresničitvi projektov in njihovi promociji. Lani sta nagrado prejela projekta Fontana Zeleno zlato in Sladkorna čipka, ki sta se tudi uresničila, medtem ko je projekt "Sredi fantastičnega ničesar" ostal neuresničen.

K. S.

Misel

Kultura je tisti del vsakdanjega življenja, ki ljudem širi obzorje, plemeniti duha, izboljšuje medsebojne odnose, ter širi strpnost in omogoča sodelovanje. Naša prihodnost je vse, kar imamo, zaradi nje smo, kar smo, in delamo tisto kar delamo.
 

NASTANITEV HOSTEL

V okviru zavoda deluje YOUTH HOSTEL ARS VIVA