19388554 10208879075349605 2286989401201825402 oFOTOGRAFIJE

Otvoritev razsatave IV. Ex-tempore Dežela ostrnic je bila v Gradu Snežnik v soboto, 17.6.2017. Recenzijo ustvarjenih del je podala akad. 19144031 10208879081109749 7431950287565236525 oslik. Karmen Bajec, priznanja je podelil direktor Javnega zavoda Snežnik Zdenko Truden, razstavo je odprl župan Občine Loška dolina Janez Komidar.

Za glasbeni pridih stav ob spremljavi kitarista Blaža Albrehta poskrbeli Nina in Tina Starc.

Razstava bo na ogled do 23. julija 2017.

AVTORJI razstavljenih del so: Darko Crnkovič, Dajana Čok, DagMar, Janez Dragolič, Valerija Gačnik, Ida Kocjančič, Marica Kobal, Edith Kopač, Vladimir Korak, Ivo Kvartuč–Ajva, Silvana Lautar, Peter Lazarevič, Lidija Lipanje Gruntar, Ljiljana Lisjak, Božica Mihalič, Olga Milić, Boštjan Močnik, Alojz Murgelj, Janez Ovsec, Zvonka Pacek, Daca Petrič, akad. slikarka Stanislava Sluga Púdobska, Nada Radonjič, Cvetka Šemrov, Ludvik Šraj, Boris Šter, Marta Tekavec, Nada Tomazin Dokl, Eva Ule, Željko Vertelj, Tomo Vojnovič, Zvezdana Zatler, Zora Završnik Črnologar, Benjamin Žnidaršič.

Misel

Kultura je tisti del vsakdanjega življenja, ki ljudem širi obzorje, plemeniti duha, izboljšuje medsebojne odnose, ter širi strpnost in omogoča sodelovanje. Naša prihodnost je vse, kar imamo, zaradi nje smo, kar smo, in delamo tisto kar delamo.
 

NASTANITEV HOSTEL

V okviru zavoda deluje YOUTH HOSTEL ARS VIVA