Prva računalniška delavnica za otroke z naslovom »Video produkcija« je bila v sredo 26.7. 2017 in je otrokom približala osnove filma in kako film nastaja. 20170726 095526Na delavnici so mladi spoznali kaj so filmska forma, narativnost in postavitev na sceno ter kaj so plan, kader in kompozicija. Poleg tega so predstavljene osnove zajemale, obdelavo in montažo video posnetkov v končen izdelek. Takšne delavnice pripravljamo z namenom, da oblikujejo zavest o prepletenosti ter povezanosti gledaliških in vizualnih elementov znotraj performativnih umetnosti in pomenu avdiovizualnega zapisovanja v filmskem delu. Živimo v času, v katerem nas neprestano obdajajo avdiovizualne podobe. Prek njih izvemo, kaj se dogaja v svetu, kako naj kupujemo, kako naj se 20170726 103055obnašamo. Mediji imajo v sodobni družbi močan vpliv, zato je usklajeno in sistematično izobraževanje o različnih oblikah medijev nujni predpogoj za bivanje v sodobnem svetu, kajti le tako jih bomo pravilno razumeli Delavnice so zasnovane tako, da nudijo otrokom skozi uprizoritveno in filmsko snovanje širok vstop v različne umetniške izkušnje, da s pomočjo takojšnjega vstopanja v različne uprizoritvene, govorne, vizualne, gibalne, glasbene in zvočne položaje ponujajo povečanje zmožnosti doživljanja na fizični, intelektualni in intuitivni ravni. Delavnico so v sodelovanju z Zavoda Ars Viva izvedli študentje in profesorji Naravoslovno tehnične fakultete, Oddelka za tekstilstvo grafiko in oblikovanje.

Misel

Kultura je tisti del vsakdanjega življenja, ki ljudem širi obzorje, plemeniti duha, izboljšuje medsebojne odnose, ter širi strpnost in omogoča sodelovanje. Naša prihodnost je vse, kar imamo, zaradi nje smo, kar smo, in delamo tisto kar delamo.
 

NASTANITEV HOSTEL

V okviru zavoda deluje YOUTH HOSTEL ARS VIVA