Druga računalniška delavnica za otroke z naslovom »Stop-motion animacija« je bila v sredo 27.7. 2017 in je del filmske vzgoje o animiranem filmu. 20170727 112144Animirani film predstavlja najpogostejšo in na-jizvirnejšo uporabo animacije. Animacija sama po sebi še ne predstavlja filmske umetniške produkcije, saj je uporabna tudi mnogo širše (na internetu, na mobilnih telefonih, za ponazoritev kakšne teme v dokumentarnih filmih, kot umetniški izdelek pa tudi v sodobni umetnosti). Animirani film je torej le del vsega, kar animacija ponuja. Za samo izdelavo animiranega filma moramo poznati tako pravila animacije kot žanrska pravila filma. S filmom ima skupno zgodbo, ki jo tako igrani kot animirani film podajata gledalcu, skupni so tudi liki in delno celo tehnologija. Vendar pa je tehnično, izvedbeno in vizualno animirani film lahko popolnoma samostojna umetnost. Igralca zamenja lutka ali risana podoba, ozadje je namensko pripravljena in pomanjšana scena, tehnološko pa pri animiranem filmu zajemamo manjšo enoto – posamezno sličico.20170727 100830 Zaradi kreativnih zmožnosti posega tudi na marsikatero drugo področje. Za izdelavo animiranega filma se avtor poslužuje tako filmske kot tudi likovne teorije, poznati pa mora tudi literarno teorijo, ki mu pomaga pri oblikovanju zgodbe, in glasbeno umetnost, ki je potrebna za zvočni del. Na delavnici so otroci spoznali kaj je stop-motion animacija, katere materiale in objekte lahko uporabljamo za produkcijo ter kako lahko s temi objekti ustvarjamo iluzijo gibanja, zgodbe in vizualno kompozicijo. V praktičnem delu so izdelali kratko izrezno animacijo, ki pa jo še niso čisto dokončali. Delavnico so v sodelovanju z Zavoda Ars Viva izvedli študentje in profesorji Naravoslovno tehnične fakultete, Oddelka za tekstilstvo grafiko in oblikovanje. Animacija LEGENDA O GRADU SNEŽNIK >>>

Misel

Kultura je tisti del vsakdanjega življenja, ki ljudem širi obzorje, plemeniti duha, izboljšuje medsebojne odnose, ter širi strpnost in omogoča sodelovanje. Naša prihodnost je vse, kar imamo, zaradi nje smo, kar smo, in delamo tisto kar delamo.
 

NASTANITEV HOSTEL

V okviru zavoda deluje YOUTH HOSTEL ARS VIVA