FOTOGRAFIJE

Podcerkev, Loška dolina – Ljudski pevci in poustvarjalci ljudske glasbe so v nedeljo zapeli v zavodu Ars Viva v Loški dolini. Na dvorana1območnem srečanju Pevci nam pojejo, godci pa godejo, ki ga je pripravila cerkniška izpostava dvorana2JSKD se je 25. februarja 2018 predstavilo devet skupin in posameznikov, ki ohranjajo ljudsko pesem. Na območni reviji so zapeli pevke iz Društva upokojencev Loška dolina pod vodstvom Anite Kolmanič in Fani Truden, skupina Jezerska tršca z Dolenjega Jezera pod vodstvom Marije Leskovec in strokovnim vodstvom Alje Klemenc, Ljudski pevci Jezerci, ki jih vodi Franc Levar, Marija Baraga iz Cerknice, Matej Kržič z Babne Police, ki je na takem srečanju nastopil prvič, skupina Grlce iz Pevskega društva invalidov in upokojencev Logatec pod vodstvom Jerneje Požar, Trlce iz Kulturno-umetniškega društva Ligojna, ki jih vodi Andrea Trobec, trio Potrica ter sestri Pavla Zabukovec in Danica Grl iz Društva upokojencev Loška dolina, ki sta zapeli, kot sta to počeli kot mladi dekleti, ko sta lupili krompir. Poustvarjalce ljudskih pesmi je dvorana3strokovno spremljala etnomuzikologinja Mojca Kovačič z Glasbenonarodopisnega inštituta, ki je bila s slišanim zadovoljna, bolj natančno oceno pa bo še podala. Po zaključku vseh območnih revij bo Kovačičeva izbrala tudi skupino oziroma posameznika, ki bo nastopil na regijskem nivoju.dvorana4

Z letošnjim srečanjem ljudskih pevcev je zadovoljna tudi vodja cerkniške izpostave javnega sklada za kulturne dejavnosti Jožica Mlinar. Prej so namreč notranjski pevci hodili na območna srečanja v Logatec, zdaj pa jih je že toliko, da zadnja leta revije pripravljajo sami. »To je prav gotovo rezultat izobraževanja, pripravili smo namreč delavnici, na katerih sta Urša Šivic in Ljoba Jenče govorili o izboru ljudskih pesmi za izvajanje in sodelujoče učili pravilne tehnike,« pravi Mlinarjeva, ki opaža, da možnost izobraževanja ljudi vzpodbudi, da se začnejo ukvarjati z ljudskim petjem. »Če ne delaš na tem, se skupine ne prijavljajo na srečanja, prej je bilo malo zanimanja.« Letošnje srečanje dokazuje, da Notranjci še vedno radi zapojejo po ljudsko, izvajalcem pa se vsako leto priključi še kakšen nov.

Petra Trček

Foto: Tine Šubic

 
VLJUDNO VABLJENI NA PRIREDITEV PEVCI NAM POJEJO, GODCI PA GODEJO »OD KOD SI DEKLE« 

 

NEDELJA, 25. 2. 2017, OB 17. URI

V PODCERKEV, ZAVOD ARS VIVA

 

Sodelujejo:

Društvo upokojencev Loška dolina, Pevke z Loške doline

Vodji skupine Anita Kolmanič in Fani Truden, Res hudi so časi prišli, Svet Anton

Ljudske pevke Jezerska tršca, PGD Dolenje Jezero

vodja skupine Marija Leskovec, strokovna vodja Alja Klemenc

Dobro jutro ljubca moja, Marija z Ogrskega gre

Pevsko društvo invalidov in upokojencev Logatec, Skupina Grlice

Vodja skupine Jerneja Požar

Delaj, delaj dekle pušeljc, Ko lani sem tod mimo šel

DU Loška dolina, sestri Pavla Zabukovec in Danica Grl

Marija z Ogrskega

Društvo za ohranjanje kulturne dediščine,… Matej Kržič

Ko dekle v cerkev pride, Tobak je sladka travca

Ljudski pevci Jezerci,

vodja Franc Levar

Dobro jutro ljubca moja, Betajga

Ljudska pevka Marija Baraga,

Nad zemljo plul je vesni duh, Slepec

Pevke ljudskih pesmi Trlce, KUD Ligonja, vodja skupine Andreja Trobec,

Prišla bo, prišla, Jerca šla je po vodo

Trio Potrica,

Razbojnik, Oblaček mili moj

Misel

Kultura je tisti del vsakdanjega življenja, ki ljudem širi obzorje, plemeniti duha, izboljšuje medsebojne odnose, ter širi strpnost in omogoča sodelovanje. Naša prihodnost je vse, kar imamo, zaradi nje smo, kar smo, in delamo tisto kar delamo.
 

NASTANITEV HOSTEL

V okviru zavoda deluje YOUTH HOSTEL ARS VIVA