20180411 122209FOTOGRAFIJE - Inkluzija je tista vrednota, ki jo Zavod Ars Viva odločno zagovarja že vrsto let. V ta namen že vrsto let sodelujemo v projektu Korak k 20180411 115820Sončku, katerega temeljni cilj je udejanjanje pravic vseh otrok, da hodijo skupaj v šolo – »Eno šolo za vse«, ob enem pa ozaveščanje družbe o vključevanju. Z drugačnostjo ni nič narobe. Narobe je, ko drugačnost dobi negativen predznak, ko postane krivec za nerodnost, neugodje, in nenazadnje hotno ali nehotno izključevanje.

20180411 124605

Tako kot vedno, smo 11.4.2018 s slikarsko delavnico in pogovorom o invalidnosti navdušili osnovnošolce na Osnovni šoli Ceneta Štuparja v Škofji loki. Delavnico sta vodila Benjamin Žnidaršič in Vojko Gašperut, ki sta s svojima življenskima zgodbama otrokom približala, kaj predstavljajo pomembne stvari v življenju.

20180411 124029Ustvarjanje ustrezne socialne klime je klub sprejetju in dopolnjevanju zakonodaje še vedno nujno za uspešno izvajanje vključevanja v okolje in sistem izobraževanja. Številne generacije otrok še vedno ne razumejo kaj pomeni beseda drugačnost, saj v običajnem življenjskem okolju skupaj z generacijo svojih vrstnikov ne govorijo o teh temah. V šolskem ustaljenem učnem procesu pa se socialne teme ne pojavljajo toliko, da bi jo otroci razumeli. Seveda do takrat, ko se jih osebno dotakne socialni primer v družini.

Misel

Kultura je tisti del vsakdanjega življenja, ki ljudem širi obzorje, plemeniti duha, izboljšuje medsebojne odnose, ter širi strpnost in omogoča sodelovanje. Naša prihodnost je vse, kar imamo, zaradi nje smo, kar smo, in delamo tisto kar delamo.
 

NASTANITEV HOSTEL

V okviru zavoda deluje YOUTH HOSTEL ARS VIVA