Izobraževanje osebnih asistentov V soboto, 29. 6.2019 smo imeli v prostorih Zavod ARS VIVA, Podcerkev 24, 1386 Stari trg pri Ložu, Program usposabljanja osebnih asistentov. (skladno z 18. in 19. členom Zakona o osebni asistenci) V prvem delu usposabljanja smo poslušali Mašo Poplas, strokovno sodelovko Zavoda Ars Viva, ki je predstavila Zakon o osebni asistenci in pravice in dolžnosti uporabnika osebne asistence ter pravice in dolžnosti asistenta. V drugem delu sta Natalija Kirbis, dipl.m.s., in Natalija Prašnički, dipl.m.s učiteljici praktičnega pouka in strokovno teoretičnih predmetov na Srednji Zdravstveni in kozmetični šoli Maribor. Govorili sta o Osnovni negi in oskrbi oseb s posebnimi potrebami v domačem okolju. Predlog ureditve dolgotrajne oskrbe, ki uporabnikom omogoča, da na podlagi osebnega načrta sami
izberejo izvajalca dolgotrajne oskrbe, ki deluje v javni mreži, vsekakor predstavlja pozitiven premik v smeri večjega upoštevanja interesov uporabnikov. V povezavi s tem lahko izpostavimo dva načina, s katerima poudarimo vlogo uporabnika pri izbiri izvajalca.

V tretjem delu pa je o Etičnem kodeksu v zdravstveni negi spregovorila Jera Telič, strokovna sodelavka Vzgojno delovnega zavoda Planina. Zdravstvena nega in oskrba močno vplivata na zdravje in življenje ljudi. S tem izvajalci zdravstvene nege in oskrbe prevzemajo veliko odgovornost, ki je ni mogoče opredeliti samo z zakoni in predpisi. Pomembna je etična drža prav vsakega posameznika ter kontinuiran razvoj njegovih moralnih vrednot. Skupaj smo v okviru izobraževanja sodelovali tudi v pogovoru s svojimi izkušnjami in vsak na svoj način prispevali kamenček v mozaiku enkratnega srečanja.

Misel

Kultura je tisti del vsakdanjega življenja, ki ljudem širi obzorje, plemeniti duha, izboljšuje medsebojne odnose, ter širi strpnost in omogoča sodelovanje. Naša prihodnost je vse, kar imamo, zaradi nje smo, kar smo, in delamo tisto kar delamo.
 

NASTANITEV HOSTEL

V okviru zavoda deluje YOUTH HOSTEL ARS VIVA