V četrtek, 11. septembra, je v sejni sobi Občine Cerknica potekala 13. seja Upravnega odbora Lokalne akcijske skupine (LAS) Notranjska. Člani so obravnavali osem točk dnevnega reda. Med njimi tudi Javni poziv 2018 za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Notranjska, ki se bodo sofinancirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), ter Javni poziv 2018 za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za LAS Notranjska, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Več informacij o razpisih pa bo objavljenih na spletni strani LAS Notranjska.

Misel

Kultura je tisti del vsakdanjega življenja, ki ljudem širi obzorje, plemeniti duha, izboljšuje medsebojne odnose, ter širi strpnost in omogoča sodelovanje. Naša prihodnost je vse, kar imamo, zaradi nje smo, kar smo, in delamo tisto kar delamo.
 

NASTANITEV HOSTEL

V okviru zavoda deluje YOUTH HOSTEL ARS VIVA