LAS Notranjska z novimi člani Upravnega odbora
Člani LAS Notranjska so na seji Skupščine, ki je potekala 17.9.2013, izvolili nove člane Upravnega odbora (UO). Njihov mandat traja štiri leta. Med svojimi člani bodo predlagali kandidate za predsednika UO, ki je hkrati tudi predsednik LAS. Izvoljen oz. potrjen bo na decembrski seji Skupščine.

Sedanji predsednik LAS, Bogdan Zevnik, je ob tej priložnosti izpostavil najpomembnejše dosežke dosedanjega štiriletnega delovanja LAS Notranjska.

Do sedaj so bili objavljeni trije javni pozivi za pripravo projektov, po dva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in dva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Trenutno je odprt nov rok za oddajo vlog. Od 25 oddanih projektnih predlogov, jih je UO LAS potrdil 18, na državni ravni so jih odobrili 14, dve odločbi še čakamo.

Od 976.290 EUR, kolikor jih je prejel LAS za izvajanje projektov, je angažiranih 560.655 EUR. Na osnovi doseganja vmesnih kazalnikov je LAS pridobila dodatna finančna sredstav na kmetijskem skladu v višini skoraj 420.000 EUR, kar je bil najvišji možni znesek. Po potrditvi spremembe Strategije lokalnega razvoja bo za izvajanje projektov na voljo še dobrih 834.000 EUR iz obeh skladov.

LAS je bila aktivna tudi na področju sodelovanja med slovenskimi LAS-i, saj smo bili uspešni s štirimi projekti od petih oddanih. Na ta način smo pridobili skoraj 250.000 EUR dodatnih sredstev.

Če smo ob ustanovitvi LAS Notranjska imeli na voljo 976.290 EUR, smo jih do sedaj oplemenitili z dodatnimi skoraj 670.000 EUR iz naslova uspešnosti dela in potrditvi projektov na dodatnih razpisih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Člani UO Notranjska so (2019-2023):

Predstavniki javnega sektorja

Jože Doles, Občina Bloke
Zdenko Truden, Javni zavod Snežnik
Marko Rupar, Občina Cerknica
Bogdan Zevnik, Občina Loška dolin
Predstavniki ekonomskega sektorja

Janez Sterle, Zavod Oron
Benjamin Žnidaršič, Lesista d.o.o.
Janja Urbiha s.p.
Martina Lah, HIJA d.o.o.
Predstavniki zasebnega sektorja

Matej Kržič, Zveza društev MCP Postojna, enota Boreo
Matej Pakiž, TD Bloke
Kristina Kebe, Zavod Jezerski hram
Urša Telič Miler, Zavod Ars viva

Misel

Kultura je tisti del vsakdanjega življenja, ki ljudem širi obzorje, plemeniti duha, izboljšuje medsebojne odnose, ter širi strpnost in omogoča sodelovanje. Naša prihodnost je vse, kar imamo, zaradi nje smo, kar smo, in delamo tisto kar delamo.
 

NASTANITEV HOSTEL

V okviru zavoda deluje YOUTH HOSTEL ARS VIVA