Find Cheap Hostels

 • Medobčinsko društvo invalidov Cerknica-Loška dolina-Bloke je tudi letošnje leto obeležilo mednarodni dan invalidov, ki ga je Organizacija združenih narodov leta 1992 proglasila za dan, posvečen invalidom. Namen mednarodnega dne je promocija razumevanja problematike invalidnosti in prispevka, ki ga lahko daje integracija invalidov v vse aspekte političnega, socialnega, ekonomskega in kulturnega življenja vseh družb.

  V počastitev tega dne smo se zbrali v petek 7. decembra v prostorih društva v Cerknici. Geslo letošnjega mednarodnega dneva invalidov je "Skupaj gremo naprej" in to geslo bomo uresničevali na področju invalidske politike tudi v prihodnje. Kot gost se pridružil Benjamin Žnidaršič, ki je predstavil Zavod Ars Viva in knjigo Govorica življenja ter prebral odlomek iz knjige, ki govori o domu. Dom je še kako povezan z invalidi, saj se topline doma prav zavedaš ko postaneš invalid.

  Predsednica društva Olga Otoničar nas je še seznanila z novostmi na področju invalidske zakonodaje in nas informirala o prihodnjih aktivnostih društva, in ker se leto 2018 približuje koncu nam žela srečno novo leto in lepe praznike. tekst in foto: Mario Žnidaršič
 • Neformalno srečanje vseh tujcev živečih na območju Notranjske V "Lužarjevem skednju" v Podcerkvi, je bilo v soboto, 8. decembra 2018, neformalno srečanje vseh tujcev živečih na območju Notranjske in okolice, ki tu živijo, ustvarjajo in so aktivno vključeni v družbeno življenje. Medsebojno druženje je popestril bogat kulturni program, dopolnjen s slikarsko razstavo. 

  Osebne zgodbe priseljencev v Slovenijo so si skoraj vse zelo podobne, vendar je vsaka izmed njih nekaj posebnega in neponovljivega, kako je, ko si ustvarjaš nov dom daleč stran od znanega domačega okolja, in ko zaradi različnih razlogov zapustiš svojo domovino in prideš živeti v Slovenijo.

  Poznati Drugega pomeni vedeti o Drugem. Živimo skupaj z drugimi, jih spoznavamo ter si na podlagi različnih srečanj, izkušenj, pomnjenja, komunikacije o drugem ustvarjamo določeno podobo. Temeljno vedenje o drugem je nekaj tako globokega in hkrati tako preprostega, da ga težko spravimo v besede oziroma eksplicitno izrazimo. Zavest, da drugi, tako kot jaz, eksistirajo in da je njihova eksistenca ena temeljnih drž, ki jo Alfred Schutz sledeč Maxu Schelerju imenuje naravna, pomeni, da takšno vedenje bolj kot iz zavesti izhaja iz osebne izkušnje. Temeljno vedenje, ki v človeku obstaja že po naravi, je prav vedenje o tem, da je človek bitje, katerega osnovna drža je »biti z« drugimi človeškimi bitji. Ta naravna drža vključuje tako imenovano recipročnost perspektive. Tisto, kar jaz vidim, vidiš tudi ti, predmet, ki ga gledam, je za vse isti. V takšnem svetu gre za razumevanje drug drugega. To razumevanje je nekaj običajnega in naravnega, nerazumevanje pa je nenaravno in neobičajno. To je bilo vodilo srečanja, ki je vse obogatil z novimi izkušnjami, srečanji in prijateljstvi.

  Youth hostel Ars Viva

  foto: Mario Žnidaršič

 • PREGLEDNA RAZSTAVA 2018 SLIKARSKEGA DRUŠTVA PA-LETA V soboto 8. decembra 2018, so v galeriji "Štala" v Zavodu Ars Viva v Podcerkvi s priložnostno prireditvijo odprli razstavo z naslovom: Pregledna razstava društva 2018 Pa-leta. V kulturnem programu so nastopili: Eva in Rebeka Hren, Barbara Tanze in otroška pevska skupina. Razstavljajo: mentor Veljko Toman, Marija Rebernik, Janez Dragolič, Igor Viudrih, Marija Braniselj, Valerija Gačnik, Silvana Lautar, Marta Kvaternik, Ivana Krajnc in Sonja Butina.

  Razstava bo odprta do 8. januarja 2018
   
  PREDSTAVITEV PA-leta
  "Društvo PA-leta deluje že 14 let, v njem pa so zbrani ljubitelji lepega s cerkniškega področja, še polni ustvarjalnosti in želje po izražanju in upodabljanju. Najprej smo začeli delovati v najetih prostorih v grahovski osnovni šoli, kasneje v galeriji Krpan. Pred časom smo začeli gostovati v novih prostorih Varstveno delovnega centra v Cerknici, kjer se še vedno dobivamo vsak torek ob 16. uri pod vodstvom mentorjev, akademskih slikark in slikarjev. Do danes je nastalo že toliko likovnih del, da smo doslej pripravili že več kot 60 samostojnih in skupinskih razstav. Izražamo se v različnih tehnikah, predvsem z risbo, akrilom in oljem na platnu, pastelom in grafiko ter s kombiniranimi tehnikami ter materiali. Motivi zajemajo predvsem doživljanje našega okolja, kar prenašamo v tihožitja, pejsaže, portrete – skratka, svoja občutja prenesemo na različne podlage, ne le na platno in papir – ali pa iz povsem običajnega uporabnega predmeta naredimo nekaj novega, lepega.
  Res nas je večina članov PA-lete starejših, vendar se zavedamo, kako pomembno je, da damo možnost tudi mlajšim in mladim. Tako imamo že 11-to leto sekcijo MALA PA-leta, ki deluje enkrat na teden v galeriji Krpan pod mentorstvom Jerneja Dolničarja in tam tudi občasno razstavlja. Prav tako že 6-to leto Ivana Kranjc in Marta Kvaternik pripravljata predavanja in vodita delavnice dvakrat tedensko za osebe s posebnimi potrebami v VDC Cerknica, s katerimi običajno dvakrat letno pripravita tudi razstave. Najbolj aktivna članica Silvana Lautar že vrsto let organizira likovne kolonije in razstave tudi v okviru Slovenskega kulturnega društva, ki se jih enkrat letno udeležijo likovniki iz vse države. Seveda pa smo člani društva dolžni poskrbeti tudi za lasten razvoj z obiskovanjem različnih razstav in predstavitvami drugačnih tehnik likovnega izražanja, da na koncu ob pregledni razstavi lahko ponudimo obiskovalcem tudi tisto bistvo, ki je očem nevidno, če ga gledaš s srcem."
  Sonja Butina

  ZGIBANKA IN VABILO >>>

  Kontakt Janez Dragolič Rimska ul 2 1380 Cerknica

  jdragolic@gmail. com 031 610 368

NASTANITEV HOSTEL

V okviru zavoda deluje YOUTH HOSTEL ARS VIVA