turizem na podeželju,

 • GODCI PA GODEJO »OD KOD SI DEKLE«

  FOTOGRAFIJE

  Podcerkev, Loška dolina – Ljudski pevci in poustvarjalci ljudske glasbe so v nedeljo zapeli v zavodu Ars Viva v Loški dolini. Na dvorana1območnem srečanju Pevci nam pojejo, godci pa godejo, ki ga je pripravila cerkniška izpostava dvorana2JSKD se je 25. februarja 2018 predstavilo devet skupin in posameznikov, ki ohranjajo ljudsko pesem. Na območni reviji so zapeli pevke iz Društva upokojencev Loška dolina pod vodstvom Anite Kolmanič in Fani Truden, skupina Jezerska tršca z Dolenjega Jezera pod vodstvom Marije Leskovec in strokovnim vodstvom Alje Klemenc, Ljudski pevci Jezerci, ki jih vodi Franc Levar, Marija Baraga iz Cerknice, Matej Kržič z Babne Police, ki je na takem srečanju nastopil prvič, skupina Grlce iz Pevskega društva invalidov in upokojencev Logatec pod vodstvom Jerneje Požar, Trlce iz Kulturno-umetniškega društva Ligojna, ki jih vodi Andrea Trobec, trio Potrica ter sestri Pavla Zabukovec in Danica Grl iz Društva upokojencev Loška dolina, ki sta zapeli, kot sta to počeli kot mladi dekleti, ko sta lupili krompir. Poustvarjalce ljudskih pesmi je dvorana3strokovno spremljala etnomuzikologinja Mojca Kovačič z Glasbenonarodopisnega inštituta, ki je bila s slišanim zadovoljna, bolj natančno oceno pa bo še podala. Po zaključku vseh območnih revij bo Kovačičeva izbrala tudi skupino oziroma posameznika, ki bo nastopil na regijskem nivoju.dvorana4

  Z letošnjim srečanjem ljudskih pevcev je zadovoljna tudi vodja cerkniške izpostave javnega sklada za kulturne dejavnosti Jožica Mlinar. Prej so namreč notranjski pevci hodili na območna srečanja v Logatec, zdaj pa jih je že toliko, da zadnja leta revije pripravljajo sami. »To je prav gotovo rezultat izobraževanja, pripravili smo namreč delavnici, na katerih sta Urša Šivic in Ljoba Jenče govorili o izboru ljudskih pesmi za izvajanje in sodelujoče učili pravilne tehnike,« pravi Mlinarjeva, ki opaža, da možnost izobraževanja ljudi vzpodbudi, da se začnejo ukvarjati z ljudskim petjem. »Če ne delašna tem, se skupine ne prijavljajo na srečanja, prej je bilo malo zanimanja.« Letošnje srečanje dokazuje, da Notranjci še vedno radi zapojejo po ljudsko, izvajalcem pa se vsako leto priključi še kakšen nov.

  Petra Trček

  Foto: Tine Šubic

 • SNOVALEC - ARS VIVA FINALIST

  Inovativnost v slovenskem turizmu - od plezalnih počitnic do kulinaričnega vlakca.Turistična nagrada snovalec štirim inovativnim idejam


  Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

  Nagrado snovalec za inovativne turistične ideje in projekte so si letos prislužili štirje finalisti: aktivni turizem za gibalno ovirane20170408 120818 osebe, kulinarično popotovanje z muzejskim vlakom, plezalne počitnice na Kraškem robu in zgodba o zmaju in pehtranu.

  Med omenjene štiri projekte bo Slovenska turistična organizacija (STO) enakovredno razdelila 15.000 evrov nepovratnih sredstev.

  Kot v obrazložitvi zmagovalcev poudarjajo na STO-ju, dostopni turizem predstavlja neizkoriščen potencial turizma z dodano vrednostjo. To ozavešča in hkrati želi premostiti projekt aktivnega turizma za gibalno ovirane osebe. Nadgradnja zdajšnje ponudbe edinega v celoti gibalno oviranim osebam prilagojenega mladinskega hotela v Sloveniji Ars Viva je pozitivna ideja, ki pogosto prevečkrat zapostavljeni skupini turistov omogoča aktivno preživljanje prostega časa, poudarjajo na STO-ju.

  Drugi nagrajeni projekt se osredotoča na enogastronomijo kot segment turizma, ki je v močnem porastu. Če temu dodamo še pristne krajevne sestavine in jih začinimo z mladostno zagnanostjo pod budnim strokovnim mentorstvom, dobimo odlično idejo: kulinarično popotovanje z muzejskim vlakom.

  Prijavitelji želijo uporabnikom muzejskega vlaka, ki vozi po Bohinjski progi, pripraviti kulinarično doživetje s poudarkom na lokalnosti, hkrati pa ideja za dijake - partnerje v projektu - pomeni odlično izkušnjo nadgradnje teoretičnih znanj in konceptov s preizkusom v praksi. Vlak krene na pot 13. maja, študentje pa bodo na vlaku stregli jedi, kot sta maslovnik in šebreljski želodec ter tradicionalne pijače, kot so liker iz tepk, jabolčnik, vino …

NASTANITEV HOSTEL

V okviru zavoda deluje YOUTH HOSTEL ARS VIVA