Glavne dejavnosti so:

 • Kulturna in socialna integracija različnih družbenih v domovini in tujini
 • Kulturni razvoj podeželja in izmenjava kulturnih programov, posebno invalidskih,  v domovini in tujini
 • Izobraževanje in usposabljanje mladine v neformalnem učnem procesu in predstavitev invalidnosti mladi populaciji
 • Skrb za kulturno dediščino in propagiranje dejavnosti, ki se izvaja na podeželju
 • Vključevanje Informacijske tehnologije na podeželje
 • Razvoj turizma na področju Loške doline in skrb za okolje
 • Regionalni razvoj

 Ključne ciljne skupine so:

invalidske organizacije in invalidi, kulturniki in delavci v kulturi, kmetje, šolske skupine, vrtci, starejši, taborniki, kolesarji, običajni turisti, organizacije civilne družbe, lokalne skupnosti ter širša mednarodna javnost.

 Aktivnosti:

 • strokovna tematska srečanja, razprave, okrogle mize, delavnice, ekskurzije itd.;
 • izobraževanje mladine o invalidnosti po šolah in: predavanja, delavnice, naravoslovni in tehnični dnevi, za in proti debate, poletni mladinski tabori itd.;
 • pomoč drugim neprofitnim in v javno dobrobit delujočim organizacijam pri oblikovanju stališč do invalidske in socialne politike Slovenije in EU in uveljavljanju javnega interesa;
 • vplivanje na medije, energetska podjetja, domače in evropske poslance/ke, ministre, državne uradnike/ce in Evropsko komisijo, da sprejemajo do različnih oblik kulturne dejavnosti in kulturne dediščine odgovorne odločitve;
 • povezovanje v mreže sorodnih organizacij doma in v tujini  ter dvosmeren prenos informacij in znanj;
 • ozaveščevalne, informacijske in izobraževalne kampanje;
 • nudenje nasvetov in podpore šolam in lokalnim skupnostim za primerno predstavitev invalidnosti;
 • promocija primerov dobre prakse v vseh oblikah naše dejavnosti;
 • priprava različnih projektov za financiranje projektov Zavoda;
 • izdajanje publikacij, računalniških zgoščenk, informacijskih brošur in zgibank itd.