FOTOGRAFIJE

20150913 131318V duhu letošnjega gesla »V družini sem doma« je tudi Zavod ARS VIVA hotel opozoriti na številne stiske družine, ki niso samo 20150913 131407materialne. S srečanjem družin z več kot petimi otroki na območju občine Loška dolina smo se 13. septembra 2015 srečali v Žagi na izviru Veliki Obrh. V sproščenem pogovoru se je družilo kar 11 družin. Ker so se družine med seboj že poznale je bilo vzdušje toliko lepše in prijetnejše. Otroci so se zabavali z družabnimi igrami, mame so s svojim skrbnim pogledom opazovale kaj počnejo otroci in se jiim tu pa tam pridružili pri igri, očetje pa so v gospodarski debati uživali v lepem popoldnevu.

Nobena skupnost, niti nobena družina ni popolna in idilična. Vse družine so poleg osebnih stisk, ki so neizogibnem v vsakem življenju, pod hudim pritiskom globalizacije, individualizacije, potrošništva in v zadnjih letih še negotovosti zaradi gospodarske in vrednostne krize. Poleg 20150913 151856brezposelnosti, premajhnih dohodkov in slabih materialnih pogojev za življenje premnogih družin v Sloveniji, družine tarejo tudi druge stiske.

20150913 154622Vendar ob srečanju nismo govorili toliko o problemih, vendar bolj o vedrih temah, ki krepijo ustvarjalno temeljno skupnost, v kateri se razvijajo in živijo osnovne oblike solidarnosti, ki se še posebej kažejo v skrbi za otroke, invalidne, bolne in starejše.
Dogovorili smo se, da srečanje ponovimo tudi naslednje leto in morda še katero.