FOTOGRAFIJE

WP 20151028 19 43 17 Pro3. delavnico v okviru priprave Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Notranjska, je bila v sredo, 28.10., ob 17. uri, v dvorani gasilskega doma, v Begunjah pri Cerknici. Na drugi delavnici smo določili glavna tematska področja ukrepanja in oblikovali dolgoročne cilje. Na teh izhodiščih smo na tretji delavnici oblikovali posamezne ukrepe, ki so potrebni za doseganje teh ciljev in predlagali nabor projektov. Na podlagi teh izhodišč se bodo oblikovali konkretni projekti.