FOTOGRAFIJE - Otvoritev razstave je bilo v soboto, 26.maja 2018 ob 18. uri v Delavskem domu v Trbovljah. V imenu Društva revirskih likovnikov je spregovoril predsednik Jure Crnkovič, v imenu strokovne komisije je spregovoril mag. Zoran Poznič, 32293681 1760792693986572 8824428549252317184 npredsednica ZLDS Klavdija Sitar je podelila, priznanja, zahvale in certifikate.

Komisija je takole ocenila razstavljena dela: "Tako širok pojem, kot je sodobno slikarstvo, seveda predstavlja zelo težko in odgovomo nalogo pred katerokoli strokovno komisijo. Število prejetih del, različnih tehnik in smeri v sodobnern slikarstvu, kaže na to, da slovenska slikarska ljubiteljska srenja z velikimi koraki stopa v tista zgodovinska obdobja, ki so prinesla vrhunce v razumevanju vizualne kulture nasploh. nasploh. Zajeti so vsi -izmi 20. stoletja, od poizkusov dadaizrna, nadrealizma, futurizma, lahko bi rekli celo socrealizma, kar je zelo pohvalno. Pa vendar, strokovna kornisija ugotavlja, da kar precejten prispelih del svojo vsebino črpa iz mimetike. In to ne samo naslanjanja na že znana dela, ampak voasih na čisto preslikovanje, prerisovanje. To ni sprejemljivo. Ljubiteljski likovni ustvarjalec naj bi na začetku 21. stoletja vendarle, z vsemi informacijami, ki so mu na voljo, iznedril svoj izraz, svojo poetiko in predvsem črpal in svojega domišljijskega sveta. Vse našteto seveda nekateri izmed vas to zelo dobro obvladate. Nagrajena dela, pravzaprav vsa razstavljena dela, so nekako presek vsega tega, kar naj bi bila slovenska ljubiteljska srenja sposobna osmisliti in izvesti. In moramo reči, da je končni rezultat vseeno zadovoljiv, torej dober. Študij se vendarle izplača. Miselno-kreativni proces je nujen."

Na razstavo so se iz Zavoda Ars Viva uvrstili na razstavo: Albina Kragelj z dvemi deli, Pogled skozi okno in Pred izpljutjem, Rasso Causevig z delom Regata in Željko Vertelj z delom Pristanišče. Sodelovala sta še Benjamin Žnidaršič in Andrej Levstik.

Misel

Kultura je tisti del vsakdanjega življenja, ki ljudem širi obzorje, plemeniti duha, izboljšuje medsebojne odnose, ter širi strpnost in omogoča sodelovanje. Naša prihodnost je vse, kar imamo, zaradi nje smo, kar smo, in delamo tisto kar delamo.
 

NASTANITEV HOSTEL

V okviru zavoda deluje YOUTH HOSTEL ARS VIVA