Električna energija postaja eden močnejših pogonskih načinov v prometu, predvsem v vozilih, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju. Zato smo se odločili, da voznikom vozil na električni pogon ponudimo možnost električnega polnjenja.

Občina Loška dolina je uspešno kandidirala na Javnem pozivu 53SUB-EVPOL17 za nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000. Slovenski okoljski javni EKO SKLAD sofinancira postavitev polnilnih postaj v občinah, kjer vsaj del območja leži v zavarovanih območjih. Novo polnilno postajo smo postavili na parkirišču pred Youth hostlom v okviru Kulturnega centra Ars Viva v Podcerkvi. Postavili smo eno ac polnilno postajo 10 kW (1x Schuko, 1x Mennekes tayp2, ELEVAT sistem) in označili dve parkirni mesti namenjeni električnim vozilom. Polnjenje je za goste Youth hostla Ars Viva in vaščane vasi Podcerkev brezplačno. Z nadgradnjo infrastrukture spodbujamo uporabo električnih vozil.

Misel

Kultura je tisti del vsakdanjega življenja, ki ljudem širi obzorje, plemeniti duha, izboljšuje medsebojne odnose, ter širi strpnost in omogoča sodelovanje. Naša prihodnost je vse, kar imamo, zaradi nje smo, kar smo, in delamo tisto kar delamo.
 

NASTANITEV HOSTEL

V okviru zavoda deluje YOUTH HOSTEL ARS VIVA