Kulturno društvo NORMA7 je 25. marca 2019 v prostorih Ljudske univerze v Ajdovščini pripravilo kulturni dogodek z  druženjem ustvarjalcev slike, besede in pripovedi. Društvo je dogodek posvetilo tudi obeležitvi praznovanj ob 50 letnici Zveze paraplegikov Slovenije.
V ustvarjalni likovni delavnici, ki so jo naslovili »Klepet ob kavi in še kaj …,« so sodelovali slikarji: Benjamin ŽnidaršičKlavdij Leban, Metod Zakotnik, Tina Šerko ter Boris in Ana Šter.
Delavnico - »Beseda je most« so ob predstavitvi nastopajočih med drugimi obogatili: recitatorska skupina »Ona – one« (Marjana Lavrin, Alenka Tratnjek, Ana Feržan) iz Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine ter Majda Birsa in Benjamin Žnidaršič.
Udeleženci kulturnega dogodkaOb odprtju samostojne slikarske razstave »Brezčasnost vode« slikarja Boštjana Močnika, (predstavila jo je Marjana Lavrin), sta pesmi Ferija Lajnščka prebirala Majda Birsa in Metod Zakotnik. Avtor razstave je ob tem pripomnil, da razstavo v jubilejnem letu posveča slikarjem paraplegikom in tetraplegikom, ki imajo velik vpliv na njegovo slikarsko pot.
Ob odprtju razstaveNa kulturnem dogodku so udeleženci slišali še poezijo pesnic Ljubice Jančar in Marjetke Smrekar, svojo poezijo pa sta predstavila Darinka Slanovec in Benjamin Žnidaršič.
Lep kulturni dogodek je ob materinskem prazniku sklenila Majda Birsa z recitacijo ganljive pesmi naše pesnice Brede Malus – »Mama.«

Misel

Kultura je tisti del vsakdanjega življenja, ki ljudem širi obzorje, plemeniti duha, izboljšuje medsebojne odnose, ter širi strpnost in omogoča sodelovanje. Naša prihodnost je vse, kar imamo, zaradi nje smo, kar smo, in delamo tisto kar delamo.
 

NASTANITEV HOSTEL

V okviru zavoda deluje YOUTH HOSTEL ARS VIVA