Namen projekta KORAK K SONČKU je, da učenci spoznavajo delo in življenje oseb s posebnimi potrebami. Projekt ima velik vzgojni pomen, snovno pa se ujema z učnimi temami o človeškem telesu pri naravoslovju in tehnologiji.
Na vsakoletno povabilo učencev in učiteljev Osnovne šole Cvetko Golar iz Škofje Loke, izvajamo motivacijsko delavnici slikarjev in slikanje z usti. Tokrat smo 2. aprila 201 približali drugačnost, Vojko Gašperut, Benjamin Žnidaršič in Metod Zakotnik. Pogovarjali smo se o življenju, delu in invalidnosti z namenom, da otroci v invalidnosti ne prepoznajo strah, temveč upanje v življenje. Vsak od treh gostov je na svoj način spregovoril o sebi in skozi vprašanja orisal svoje podobe, ki so ga v življenju zaznamovale. Spoznavali so, kako se invalidi prilagajajo in usposabljajo za življenje.Otroci so poskusili tudi slikanje z usti, kar jim je odstrlo novo dimenzijo življenja in dela invalidov.

Misel

Kultura je tisti del vsakdanjega življenja, ki ljudem širi obzorje, plemeniti duha, izboljšuje medsebojne odnose, ter širi strpnost in omogoča sodelovanje. Naša prihodnost je vse, kar imamo, zaradi nje smo, kar smo, in delamo tisto kar delamo.
 

NASTANITEV HOSTEL

V okviru zavoda deluje YOUTH HOSTEL ARS VIVA