Glavne dejavnosti so:

 • Kulturna in socialna integracija različnih družbenih v domovini in tujini
 • Kulturni razvoj podeželja in izmenjava kulturnih programov, posebno invalidskih,  v domovini in tujini
 • Izobraževanje in usposabljanje mladine v neformalnem učnem procesu in predstavitev invalidnosti mladi populaciji
 • Skrb za kulturno dediščino in propagiranje dejavnosti, ki se izvaja na podeželju
 • Vključevanje Informacijske tehnologije na podeželje
 • Razvoj turizma na področju Loške doline in skrb za okolje
 • Regionalni razvoj

 Ključne ciljne skupine so:

invalidske organizacije in invalidi, kulturniki in delavci v kulturi, kmetje, šolske skupine, vrtci, starejši, taborniki, kolesarji, običajni turisti, organizacije civilne družbe, lokalne skupnosti ter širša mednarodna javnost.

 Aktivnosti:

 • strokovna tematska srečanja, razprave, okrogle mize, delavnice, ekskurzije itd.;
 • izobraževanje mladine o invalidnosti po šolah in: predavanja, delavnice, naravoslovni in tehnični dnevi, za in proti debate, poletni mladinski tabori itd.;
 • pomoč drugim neprofitnim in v javno dobrobit delujočim organizacijam pri oblikovanju stališč do invalidske in socialne politike Slovenije in EU in uveljavljanju javnega interesa;
 • vplivanje na medije, energetska podjetja, domače in evropske poslance/ke, ministre, državne uradnike/ce in Evropsko komisijo, da sprejemajo do različnih oblik kulturne dejavnosti in kulturne dediščine odgovorne odločitve;
 • povezovanje v mreže sorodnih organizacij doma in v tujini  ter dvosmeren prenos informacij in znanj;
 • ozaveščevalne, informacijske in izobraževalne kampanje;
 • nudenje nasvetov in podpore šolam in lokalnim skupnostim za primerno predstavitev invalidnosti;
 • promocija primerov dobre prakse v vseh oblikah naše dejavnosti;
 • priprava različnih projektov za financiranje projektov Zavoda;
 • izdajanje publikacij, računalniških zgoščenk, informacijskih brošur in zgibank itd.

Misel

Kultura je tisti del vsakdanjega življenja, ki ljudem širi obzorje, plemeniti duha, izboljšuje medsebojne odnose, ter širi strpnost in omogoča sodelovanje. Naša prihodnost je vse, kar imamo, zaradi nje smo, kar smo, in delamo tisto kar delamo.
 

NASTANITEV HOSTEL

V okviru zavoda deluje YOUTH HOSTEL ARS VIVA