V kulturnem centru Zavoda ARS VIVA se zavedamo potrebnosti medkulturnega dialoga s poudarkom na trajnostnem razvoju podeželja. Naš center zajema: hostel z 29 ležišči, apartma z 14 ležišči, muzej z večnamenskim prostorom, galerijo, letno gledališče in objekt obnovljene stare hiše. Zavod Ars Viva je ustanovljen kot neprofitna organizacija, ki deluje v javnem interesu in v javno dobrobit in z pridobljenimi srestvi na trgu financira svojo dejavnost. V zavodu sodelujejo številni strokovnjaki za različna področja: invalidi, umetniki, založniki, strokovnjaki za umetnostno zgodovino in kulturno dediščino, socialno delo, varstvo okolja, načrtovanje in vodenje, gledališče, itd. To zagotavlja, da zavod probleme obravnava celovito in uravnoteženo in da ni pod vplivom ene same stroke ali interesne skupine. Zavod deluje  tudi neodvisno od svetovno-nazorskih prepričanj in strankarsko političnih delitev.

Posebno se zavzemamo za aktivno vključevanje tistih družbenih skupin, ki se težje  aktivno vključujejo v mednarodne projekte. Poudarek dajemo mednarodnemu sodelovanju, saj s tem omogočamo pretok znanja preko meja in tako spodbujamo pridobivanje evropsko primerljivih znanj, spretnosti in izkušenj na različnih strokovnih in nestrokovnih področjih. Držimo se načela, da če želimo uspeti v EU se moramo, izobraževati, naučiti povezovanja in strpnosti. Z razstavami, muzejskimi aktivnostmi, izobraževalnimi delavnicami invalidov, mladih, kmetov in drugih spodbujamo ohranjevanje kulturne dediščine, opozarjamo na zgodovinske značilnosti področja Furlanije julijske krajine v Italiji, Notranjsko kraške regije v Sloveniji in Gorskem kotorju na Hrvaškem in skozi neformalen način spodbujamo zdrav način življenja in se želimo naučiti in spomniti vseh pozabljenih ročnih spretnosti.

Misel

Kultura je tisti del vsakdanjega življenja, ki ljudem širi obzorje, plemeniti duha, izboljšuje medsebojne odnose, ter širi strpnost in omogoča sodelovanje. Naša prihodnost je vse, kar imamo, zaradi nje smo, kar smo, in delamo tisto kar delamo.
 

NASTANITEV HOSTEL

V okviru zavoda deluje YOUTH HOSTEL ARS VIVA