Po pogovoru je prvi v Strokovni svet Zavoda Ars Viva pristopil Florian Stegmann, kot predstavnik slikarjev z ustmi in glavni založnik za Evropo, ki posebej podpira mednarodne razstave in dejavnost po osnovnih šolah.

 Drugi je v Strokovni svet pristopil Ludovico Nevio Puntin, bivši župan Aquileje in sedaj tajnik združenja AICCRE ( italijansko združenje za Svet Občin in Dežel Evrope ), ki bo pomagal pri evropskih projektih in navezavi stikov z Italijo.

 Na povabilo direktorja je pri pripravi gledaliških projektov obljubil sodelovanje režiser in igralec Boris Kobal.

 Področje umetnostne zgodovine pokriva umetnostna zgodovinarka Polona Škodič.

 Področje socialnih programov bo pokrivala diplomirana socialna delovka Karmen Zavec.

 Za medijsko dejavnost skrbi Jasna Tepina.

 Arhitekturo pokriva članica Sveta Zavoda Neža Žnidaršič, pravno področje pa Urša Žnidaršič.